Teksti 46/2003 | Etusivu | Edellinen | Seuraava

Kalajuttu
 
"Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."" 
Matt. 4:19; Mark. 1:17 [kr92] [kr38]    

Muistan, kuinka lapsuudessani ei ollut lainkaan harvinaista nähdä esimerkiksi auton takalasia koristamassa 'Jeesus elää'- tai 'Jeesus rakastaa sinua' -tarran. Etenkin, kun oltiin menossa yhtään suurempaan hengelliseen tapahtumaan, oli tuollaisen takalasi- tai puskuritarran näkeminen enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Toki niitä ei kaikilla ollut, mutta monella kuitenkin.

Nyttemmin nuo avoimesti evankelioivat tarrat ovat ikävä kyllä jääneet syrjään oman aikansa ilmiöinä. Sen sijaan uskovien kokoontuessa yhteen näkee autojen puskureissa ja takaluukuissa esiintyvän edelleen jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Se poikkeava asia on venytetyn kreikkalaisen alfa-kirjaimen muotoinen kalan kuva, joka tyypillisesti on kiinnitetty peräluukun vasemmalle puolelle uintisuunta kohti tien keskiviivaa. Ymmärsin pian, että kyse on jonkinlaisesta uskovien symbolista, vaikkakin meni kauan ennen kuin kehtasin osoittaa tietämättömyyteni ja kysyä symbolin merkitystä tutuiltani.

Yleensä minulle vain kerrottiin, että se kahdesta puolikaaresta tehty yksinkertainen kuva esittää kalaa, joka on meidän kristittyjen symboli. Viisaimmat osasivat kertoa symbolille nimenkin – se kuulemma on 'ikhtys', joka on kreikkaa ja tarkoittaa kalaa. Mielenkiintoista – no, nyt ymmärsin  symbolin todellakin olevan kala ja kalan jotenkin liittyvän uskooni.

En tiedä, kuinka syvällisesti sinä tunnet tämän kala-symbolin merkityksen, mutta ajattelin auttaa sinua siltä varalta, että et tunne tämän hienon symbolin syviä merkityksiä.  Sinun ei sitten tarvitse kokea olevasi ulkopuolinen jostain hienosta totuudesta, niin kuin minä koin uskonelämäni ensiaskeleilla :-)

Ei jäljitetä tässä kalasymbolin käyttöä kristillistä aikaa varhaisempiin aikoihin, vaikka erilaiset kala-symbolit ovat olleet käytössä pakanauskonnoissakin. Esimerkiksi vanhoissa Kiinan uskonnoissa Suuri-äiti Kwan-yin kuvataan kalan muodossa, Intiassa jumalatar Kalia kutsutaan kalansilmäiseksi ja Egyptin muinainen Isis oli 'syvyyden suuri kala'. Näillä pakanallisilla merkityksillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä meidän ikhtyksemme kanssa.

Ikhtys on puhtaasti uusitestamentillinen symboli, jonka juuret nähdään usean apostolin kalastajan ammatissa. Koska opetuslapset olivat ammatiltaan kalastajia, käytti Jeesus monta kertaa kaloja ja kalastamista esimerkkinä opetuksissaan.

Yleensä ikhtys-symbolin kohdalla lainataan raamatunkohtaa, jossa Jeesus kutsuu Simon Pietarin ja Andreaksen seuraamaan häntä: "Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." Tämä kohta on sanasta sanaan sama Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa. Toisin sanoen kala symbolilla viitataan meidän jokaisen uskovan tehtävään ihmisten kalastajina, jonka Jeesus lähetyskäskyssään toi esiin vieläkin selvemmin: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.", Matt. 28:19-20.

Tämä ei kuitenkaan ole kala-symbolin perimmäinen merkitys, vaan sen käyttö varhaisessa kristillisessä seurakunnassa alkoi vasta myöhemmin – mahdollisesti toisella vuosisadalla. Jo apostolien ajoista alkaen kristittyjä vainottiin paikallisesti ankarastikin, kuten esimerkiksi Roomassa keisari Neron aikaan. Vainojen aikaan ei ollut viisasta pitää kristillisyydestään julkisuudessa kovin suurta ääntä, ettei joutunut saman tien tapettavaksi amfiteatteriin.

Välttääkseen vainon varhaiset kristityt keksivät menetelmän, jonkinlaisen tunnussanan, jolla he pystyivät tunnistamaan toisen kristityn, vaikka he eivät olisi tavanneet aikaisemmin. Vain kristityt tunsivat tämän salaisen menettelytavan – ei-kristityt eivät sitä tunteneet. Perimätiedon mukaan, kun kaksi henkilöä kohtasi, ja jos toisella oli aihetta ajatella kohtaamansa henkilön olevan kristitty, hän piirsi hiekkaan ylemmän kaaren. Jos tämä toinen henkilö oli myös kristitty, hän ymmärsi kaaren merkityksen ja piirsi hiekkaan alemman kaaren, jonka tuloksena syntyi kokonainen ikhtys-symboli. Näin he saattoivat tuntea toisensa veljiksi keskenään ja käydä yhdessä viettämään aikaa Herran eteen.

Kyseessä oli siis eräänlainen salasana, mutta miksi juuri kala eikä esimerkiksi risti? Risti olisi ollut liian ilmeinen, että sen olisivat ulkopuoliset ymmärtäneet kovinkin pian. Lisäksi tähän kalaan liittyi sanaleikki, akronyymi. Sanan jokainen kirjain edustaa toisten sanojen alkukirjaimia muodostaen näin lauseen. Alkukirjaimet ovat
Iota
Khi
Theta
Ypsilon
Sigma

Ja näistä alkukirjaimista voidaan muodostaa seuraava lause:
Iesus (Jeesus)
Khristos (Kristus)
Theou (Jumalan)
'Yios (Poika)
Soter (Pelastaja)

Eli ikhtys muodostuu näiden viiden kreikankielisen sanan alkukirjaimista, jotka sana sanalta muodostavat lauseen: Jeesus Kristus Jumala(n) Poika Pelastaja. Ikhtys tarkoittaa, että historian henkilö Jeesus, on historiassa eläneen kansan kaipaama hallitsija, jossa itse Jumala astui maan päälliseen todellisuuteen tuomaan pelastuksen keskelle arjen pelkoja, ahdistusta ja  hätää. Tämä akronyymi ei puhu mitään laista, ikhtys ei esitä vaatimuksia. Mutta silti tuo Vapahtaja, Pelastaja saa aikaan rakkautta ja ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä ja rohkeutta kaikkialla jossa hän kohtaa ihmisen ja seurakunnan.

Kala, ikhtys oli ulkopuolelta tulevan pelastuksen koodimerkki. Kun kala-symboli piirtyi kokoon kahden uskovan tunnustettua näin uskonsa toisilleen, syntyi heidän välilleen yhteys. Paikkakunnalle tullut ulkopuolinen kristitty löysi tien omiensa luo tunnustamalla hiljaa "Jeesus Kristus on Jumalan Poika, minun Pelastajani". Se on lause, jota ei lausuta vahingossa tai ajattelematta, vaan se on kallisarvoisin julkinen salaisuus, joka lausutaan rakkautta ja kunnioitusta säteillen huulet vapisten: "Jeesus Kristus Jumalan Poika, minun Pelastajani".  Noissa sanoissa on sama henki kuin Martan sanoissa Jeesukselle: ”Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?" Uskon, Herra", Martta vastasi, "minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.", Joh. 11:25-27.

Voin kuvitella, millainen ilo ja riemu valtasi kumppanukset ikhtys-symbolin piirryttyä hiekkaan. He olivat kadulla hälinän keskellä tunnustaneet Herralle ja toinen toisilleen uskonsa ja kokivat veljellistä yhteyttä keskenään – heillä oli sama Herra. He kummatkin olivat pelastettuja – ei piirtämänsä symbolin tähden, vaan sen merkityksen tähden mitä tuo symboli kantoi mukanaan: ikhtys - "Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja".

Pelastus ei ollut heidän omien tekojensa varassa. Pelastus tuli heidän ulkopuoleltaan – yksin armosta. Ikhtys on ulkopuolelta tulevan pelastuksen koodimerkki. Samalla se oli merkki keskinäisestä yhteydestä, joka Herransa toisilleen tunnustaneiden välillä vallitsi. He olivat saman Herran seuraajia, hänen rakastettujaan, veljiä keskenään.

Samalla tavoin meidät modernit kristityt on kutsuttu yhteyteen toistemme kanssa. Yhteys ei perustu kirkkokunnan jäsenyyteen, sosiaalisiin ominaisuuksiin tai yhteisiin tuttuihin eri puolella Suomen niemeä. Yhteys perustuu yhteiseen uskoon, jonka saamme tunnustaa toinen toisillemme alkuaikojen kristittyjen tavoin: "Jeesus Kristus Jumalan Poika, minun Pelastajani" - ikhtys. Yhteinen usko on veljeytemme perusta. Palvelemme samaa Herraa, jota emme häpeä kerta toisensa jälkeen toisillemme tunnustaa.

Kiittäkäämme yhdessä Herraa siitä, että meillä on etuoikeus nykypäivän Suomessa tunnustaa julkisesti uskomme. Meidän ei tarvitse varovasti piirtää kuuraiseen autonlasiin ikhtyksen ylempää kaarta odottaen jännittyneenä ilmestyykö siihen myös alempi kaari. Meillä on etuoikeus tunnustaa uskomme vapaasti ja kokoontua yhteen palvelemaan Herraa ja toinen toisiamme. Muistetaan olla kiitollisia tästä etuoikeudesta, mikä ei ole itsestäänselvyys edes nykypäivän maailmassa.

Ikhtys - "Jeesus Kristus Jumalan Poika, minun Pelastajani"

Pohdittavaa
Mihin keskinäinen yhteytemme perustuu?
Mitä tarkoittaa ikhtys – ulkopuolelta tulevan pelastuksen koodimerkki?
 

© 2003 Jori Brander. Kaikki oikeudet pidätetään.
Teksti julkaistu: 10.11.2003
 

 © Kotisatama.net - kristillinen portaali