"Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu:
- Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen."
1. Kor. 1:18-19 [rk92]